STEM

STEM2018-07-25T22:30:45+00:00

Project Description

STEM

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

 

STEM NEDEN GEREKLİ ?

STEM eğitimi, artık bütün dünya için zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler, sanayi devrimi ile ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip, 21. Yüzyılda eğitimlerini STEM anlayışına uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sistemlerini disiplinler arası bir yaklaşımla yaparak-yaşayarak öğrenme odaklı bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.Son yıllarda bilgi toplumunda bireylerin emek ve kas gücünden çok zihinsel düşünme süreçlerinin proje planlama, yönetimi ile üretim becerilerini geliştirilmesi ön plana çıkmıştır.

  • 21. Yüzyılın öğrencilerinden beklediği; üretkenlik, yaratıcılık, inovasyon ve zaman yönetimi yeteneklerini kazandırmaya yönelik olduğu için,
  • Öğrencilerin problem çözme becerilerini kullanmalarına olanak sağlar,
  • Proje ve ürün tabanlı ürünler ortaya koymalarını sağlar,
  • Öğrenilen farklı disiplinlerdeki öğrendikleri bilgilerle günlük hayatın problemlerin çözümünü kullanmalarını sağlayarak kalıcı öğrenme sağlar,
  • Öğrenci grupları arasında işbirlikli öğrenme ortamlarını yaratır, rekabet duygusunu azaltır,
  • Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte yeni mesleklere temel oluşturur…

Torbalı Kampüs İletişim

Çapak Mevkii No:1, Torbalı, Izmir, Turkey

Telefon: +90(232) 853 29 99 / 853 13 12

Faks: +90(232) 853 30 97