Torbalı Kampüsü Anadolu Lisesi

/Torbalı Kampüsü Anadolu Lisesi
Torbalı Kampüsü Anadolu Lisesi2015-01-29T18:35:32+00:00

HER ÖĞRENCİYE BİR EĞİTİM KOÇU
Mavi Ege Koleji , Eğitim kampüsü birimlerinde öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eden, bilişsel becerileri destekleyen , birden çok duyuya hitap eden materyal kullanımını gerektiren ; akademik , sosyala ve yaşam boyu öğrenme becerileri konusunda disiplinlerarası etkileşimi ve teknelojiyi etkili kullanmayı gerektiren bir öğretim modeli uygulanır.

Bu sistemde amaç, öğrenciye mevcut bilgileri aktarmak değil , bilgiye ulaşma ve üretme becerisini geliştirip; bireysel farklılıkları keşfetme , düşünme ve problem çözme yetkinliklerini kazanmlarına olanak sağlar. Tüm akademik derslerde , inovatif öğrenme teknikleri konusunda eğitim alan tecrübeli branş öğretmenleri, teknolojiyi etkili kullanarak her bir öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılması için proje çalışmaları yapar. Bu beceriler öğrencilere sınıf içinde hem de elektronik ortamda katılımcı, araştırmacı , bilgiye ulaşan ve bilgiyi kullanan bireyler olma sorumluluğu yüklemektedir

MAVİ EGE KAMPÜS İMKANLARI
Fizik Laboratuvarı, Biyoloji Laboratuvarı,Kimya Laboratuvarı, Kütüphane, Resim Dersliği, Müzik Dersliği, Bilgisayar ve Tekneloji Dersliği, Bilişim Teknelojileri uygulama atölyesi, Spor Salonları, Yüzme Havuzu, Kafeterya, Sosyal etkinlik alanları, Rehberlik , Ölçme ve Değerlendirme, 24 Kişilik Derslikler.

FARKLI BİR NESİL FARKLI BİR EĞİTİM
Bugün dünyada Z kuşağı olarak nitelendirilen ve 2025 yılında üniversiteye başlayacak ya da hayata atılacak öğrenciler, anne babalarından ve bizden çok daha farklı bir iş gücüne katılacaklar. Bu sebeple biz öğrencilerimizi; birden fazla alanda faaliyet gösteren ve hızla gelişen teknelojileri kullanarak bir yandan değişen iş ortamında yaratıcı yaklaşımlar sergileyen,diğer yandan da dünyayı önemli ölçüde etkileyen karmaşık sorunları çözmek için global düşünen ekiplerde çalışabilecek bireyler olarak yetiştirmekle sorumluyuz.

Mavi Ege Koleji günümüz öğrencilerinin gelecekte başarılı olması için ; gerekli bilgi ve beceriler ile yaşam boyu sürecek yaratıcı düşünceye sahip,çevik öğrenme yolculuğunu sunabilen , iletişim araçlarını ve teknelojiyi kullanabilen etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, meraklı eleştirel düşünen , tekneloji ve medya okuryazarı, işbirliği becerisi yüksek ve etik değerlere sahip , bir nesil hedeflemektir.

MAVİ EGE KOLEJİNDE BAŞARI DOĞAL
Mavi Ege Koleji sadece belirli bir sınavı veremeye yönelik program değil, öğrencinin kazanmak istediği fakültenin akademik altyapısına sahip olmasını sağlayan üç aşamalı bir program uygulanır. Bu yüzden Mavi Ege Koleji’nde başarı doğal bir sonuç olarak ortaya çıkar.
Mavi Ege Kolejinin uyguladığı program , öğrencinin sınavlarda çıkan derslerdeki tüm konuları kusursuz bir şekilde öğrenmesini esas alır. Sınava hazırlık döneminde öğrencinin dersi derste öğrenmesi çok önemlidir. Mavi Ege Koleji , gerek teknik imkanları gerekse Merkezi Yazılı Sınavlara hazırlık mantığı sebebiyle ciddi avantajlara sahiptir.

Sınava hazırlığın ikinci aşaması test tekniğine hakim olmaktır. Bunun için uygulanan eğitimin her aşaması test tekniği ile desteklenir. TEOG ve LYS sınavlarına hazırlıkta test tekniği öğrenciye özel bir hazırlığa gerek kalmaksızın verilir.Mavi Ege Koleji bu yüzden , öğrencilerine sadece çok sayıda deneme sınavı yapmakla kalmaz, bu sınavların hepsi hem danışman, hemde branş öğretmenleri tarafından en ince detayına kadar incelenir ve değerlendirilir. Öğrencilerin test tekniği sürekli geliştirilir ve varsa eksik öğrenmeleri giderilir.
Son aşama ise eksiği olmayan ve test tekniğine hakim bir öğrencinin sınava hazırlığında gerekli olan motivasyon ve psikolojik desteği sağlamaktır. Bunun için her öğrenciye özel olarak verilen Eğitim Koçu ile öğrencilere özel programlar uygulanır. Eğitim Koçları , öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir kariyer planı yapmasına yardımcı olur.

E-MAVİEGE
e-mavi sistemi ile öğrenci ve öğretmene verilecek özel şifre vasıtasıyla öğrenci-öğretmen iletişimi okul saatleriyle sınırlı kalmaz.Elektronik ortamda belirlenen program dahilinde her derse ait ilgili saatte destek hizmeti sunulur.Uygulanacak soru-cevap yöntemiyle öğrencilerin etkileşimli eğitim öğretimde eksiklerinin giderilmesi amaçlanır. Ayrıca öğrenciler önceden e-randevu oluşturarak birebir destek alırlar.
Mavi Ege Kolejinde İngilizce artık yabancı dil olmaktan çıkıyor, ikinci ana dil oluyor. Özenle tasarlanmış İngilizce dersliklerinde yabancı öğretmenler (Native Speaker) ile uygulamalı işlenen derslerde öğrencilerimiz kendilerini yurt dışında gibi hissediyor. Biz eğitimin kalitesi kadar eğitimin verildiği ortamın da kaliteli olması gerektiğine inanıyoruz. Üst düzey kaliteye sahip İngilizce dersliklerimiz de öğrencilerimizin , İngilizce ‘yi anadili gibi konuşmasını sağlıyoruz. Ayrıca Almanca, Fransızca , İspanyolca dil eğitimiyle de öğrencilerimize üçüncü bir dil konuşmasının eğitimini vererek , yurt dışı dil geliştirme programlarımız sayesinde öğrenilen dilin en iyi şekilde pekiştirilmesini sağlıyoruz.

MAVİ EGE KOLEJİ ÇOCUKLARIN FASTFORWORD VE READİNG ASSİSANT PROGRAMLARI İLE ANADİL ÖĞRENİR GİBİ SESLERİ DUYARAK,Z KUŞAĞININ VAZGEÇİLMEZİ TEKNOLOJİ VE EĞLENCEYİ DERSLER İÇERİSİNDE KULLANARAK İNGİLİZCE ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAKTADIR.

Torbalı Kampüs İletişim

Çapak Mevkii No:1, Torbalı, Izmir, Turkey

Telefon: +90(232) 853 29 99 / 853 13 12

Faks: +90(232) 853 30 97