Torbalı Kampüsü Ortaokulu

/Torbalı Kampüsü Ortaokulu
Torbalı Kampüsü Ortaokulu2018-08-09T16:43:02+00:00

Mavi Ortaokulu

EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ
Mavi Ege gelişim sistemiyle çocukların zihin egzersizleri programındaki 5 bölgeye hitap eden;görsel işitsel, duygusal motor işlemler , dikkat – hafıza ve sosyal – duygusal becerilerden oluşan bilişsel becerileri değerlendirilir ve öğrencinin eşsiz zihin egzersizi programları kavranarak daha hızlı ve etkin öğrenen öğrenciler yetiştirilir.

HER ÖĞRENCİYE BİR EĞİTİM KOÇU BAŞARIYA MENTAL ETKİ

GÖRSEL MATEMATİK AĞIRLIKLI ZİHİN GÜÇLENDİRME PROGRAMI
Görsel Matematik eğitimi 5-14 yaş grubu çocuklar için uygulanabilen , çocukların hesap makinesi , kağıt kullanmadan aritmetik işlemleri çok hızlı ve doğru biçimde yapmasına olanak sağlar.
Anaokulundan itibaren , ilkokul 1. ve 2. sınıfa kadar çocukların en iyi öğrenme ve kavrama beyin gücüne sahip oldukları dönemdir. Çocuk matematik kavramlarını anlamaya başladığında , beynin yeteneklerini ve çözümsel yapısını beslemek için en doğru zamana gelmiş demektir. görsel matematik ağırlıklı zihin gelişim programı matematik ağırlıklı zihin gelişim programı matematik ve hesaplamalar ile ilgili kavramların temel eğitimini sunar. Ayrıca bu yöntem çocuğun okul derslerindeki yükünü azaltır.

KULÜP FAALİYETLERİ
Öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra kişisel yetenek ilgi alanlarının mimarı,teknik olanaklar ve profesyonel rehberlik hizmetleriyle desteklendiği sosyal klüplerle , drama, müzik,resim gibi sosyal açılımlara olanak sağlamaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Güncel problem ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak sergiler, yardım kampanyaları , sağlık etkinlikleri ve proje tasarımları gibi aktivitelerle öğrencilerde bireysel ve toplumsal bilinç yaratılmaktadır.

SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER
Yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle müzeler , sergiler ve sanatsal faaliyetler takip edilerek öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimleri sağlanmaktadır.

AKADEMİK GELİŞİM
Mavi ege kolejinin hazırlamış olduğu gelişim ve öz geçmiş raporu , hem veli ile değerlendirilir hemde öğrencinin sınıf öğretmeni ve diğer öğretmenleri ile paylaşılarak öğrencinin zihin ve öğrenme stillerine göre öğretim yöntemleri ve öğrenme ortamları hazırlar.

AKTİF ÖĞRENME
Aktif öğrenme ; öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile karar alma fırsatının verildiği, öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edildiği eğitim sürecidir.

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME
Değişik yetenek , cinsiyet ve sosyal beceri üzerinden gelen çocukların ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek, öğrenmelerine imkan tanır.

KEŞFEDEREK ÖĞRENME
Çocuklardaki merak duygusunu harekete geçirip gerekli teknolojik ve bilimsel destek sunularak öğrenme sağlanır.

Torbalı Kampüs İletişim

Çapak Mevkii No:1, Torbalı, Izmir, Turkey

Telefon: +90(232) 853 29 99 / 853 13 12

Faks: +90(232) 853 30 97